ปลูกหญ้า 2 ชนิดหมุนเวียนกันของฟาร์มโชควลี

ปลูกหญ้า 2 ชนิดหมุนเวียนกันของฟาร์มโชควลี

ชนิดของหญ้าที่ปลูกในฟาร์มโชควลี

เนื่องจากฟาร์มมีพื้นที่จำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถปลูกหญ้าได้หลายชนิด จึงเลือกปลูกหญ้า
2 ชนิดที่คิดว่าจำเป็นและดีที่สุดสำหรับวัวภายในฟาร์ม ได้แก่
1. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง เป็นหญ้าที่นิยมปลูกมากในการเลี้ยงวัว เนื่องจากลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ และมีคุณค่างทางอาหารสัตว์สูง รวมถึงสามารถเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 5-7 ปี ต่อการปลูก 1 ครั้ง
2. หญ้าขนหรือหญ้าแทะเล็ม ใช้ปลูกเพื่อการแทะเล็ม หรือทำหญ้าหมัก หญ้าแห้ง เพื่อให้วัวไม่เบื่ออาหารเพราะมีหญ้าหลายชนิดให้เลือกกิน

วิธีปลูกหญ้าขนและหญ้าเนเปียร์ปากช่องให้ได้คุณภาพที่ดี

หญ้าที่นำมาปลูกนั้น ต้องผ่านการคัดเลือกคุณภาพ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าทางอาหารสูง และยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมดิน การปลูก รวมทั้งการดูแล ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด การเลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะสม ต้องคำนึงว่า ต้องการหญ้าไปทำอะไร เช่น ใช้ปลูก เพื่อการแทะเล็ม หรือทำหญ้าหมัก หญ้าแห้ง ถ้าต้องการทำหญ้าหมัก ควรใช้ต้นข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น ซึ่งการทำหญ้าหมักอาจใช้หญ้าอื่น ๆ แทนก็ได้ แต่อาจต้องมีวิธีการทำเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ของวัวทุกตัวในฟาร์ม

วิธีการดูแลรักษาแปลงหญ้าขนและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง

หญ้าที่ดีไม่ควรปล่อยให้หญ้าแก่เกินไปเพราะต้นหญ้าสูงและใบแข็ง ซึ่งจะทำให้คุณภาพของหญ้าต่ำ และสีของหญ้าที่ดีควรเป็นสีเขียวอ่อนไม่เข้มจนเกินไปเพราะหญ้าที่แก่เกินไม่สามารถนำไปให้วัวกินได้เพราะถ้าวัวกินไปแล้วจะทำให้วัวท้องเสียได้อาจส่งผลต่อน้ำนมของวัวได้ วิธีการการดูแลรักษาคือ  

  1. ไม่ปล่อยให้สัตว์กินหญ้าในแปลงมากจนเกินไป
  2. มีการกำจัดวัชพืชและมีการใส่ปุ๋ยทุกปี
  3.  มีการปลูกซ่อมในบริเวณที่หญ้าไม่งอก
  4.  ตัดหญ้าหรือปล่อยให้สัตว์เข้าไปแทะเล็มทุก 30 – 50 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  5.  ในการตัดหญ้าหรือปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็มควรมีการหมุนเวียน โดยแบ่งแปลงหญ้าเป็นส่วน ๆ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้หญ้างอกใหม่ และเจริญเติบโตได้ดี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*